Pomiary instalacji elektrycznych

W naszej ofercie znajdują się pomiary instalacji elektrycznych. Trzeba je obowiązkowo wykonywać przed oddaniem budynku do użytku, a także okresowo zależnie od rodzaju przeznaczenia obiektu co rok lub co 5 lat. Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w pomiarach elektrycznych, dlatego wie, jak dokładnie sprawdzać stan przewodów i jakości wykorzystywanego prądu. To usługa, na której absolutnie nie wolno oszczędzać, ponieważ jak wiadomo: instalacja elektryczna musi sprawnie funkcjonować, aby zapewnione było bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

instalacja elektryczna

W jaki sposób przeprowadza się pomiary instalacji elektrycznych?

Jeśli chcesz nam zlecić pomiary instalacji elektrycznych, to zapewne zastanawiasz się, jak to wszystko będzie wyglądało. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że tego typu prace mogą być wykonywane wyłącznie przez elektryków posiadających odpowiednie uprawnienia. Cały ten proces rozpoczyna się od dokładnych oględzin instalacji. Elektryk sprawdza m.in. sposób podłączenia przewodów. Następnie przechodzi do pomiaru rezystancji izolacji przewodów instalacji, a później do pomiaru pętli zwarcia. Na końcu przeprowadza się pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.